M/KR Lykken

Utsnitt av styrhuset på Lykken. Foto.

N-105-Ø Lykken

Tekniske data:

  • M/KR Lykken er en krysser som er bygd i Namdalen i 1939.
  • Båten er 37 fot lang.
  • Motoren som står i Lykken i dag er en 22 hk Volda fra 1950. 
    Motoren ble først montert i 1950 i «Sjøblomsten», som hørte til på Sund i Lofoten. Det var Herlof Leonardsen som først eide Sjøblomsten, og han solgte båten til Konrad Johnsen på Sund. Konrad Johnsen solgte motoren videre til Magnus Nilsen på Myre, og den ble montert om bord i «Amigo». Denne båten forliste ved Nordsand. Vi tror dette forliset var i 1978. Magnus Nilsen tok vare på motoren etter forliset og ga den til kystlaget i 1994.

Båten har vært i kystlagets eie siden 1993 og er restaurert med hjelp av midler fra Kulturminnefondet, Riksantikvaren og private gaver. Båten er fast stasjonert i småbåthavna i Myre havn og brukes i spesielle anledninger for å formidle kystkultur. For eksempel aktiviteter med barn og ungdom, både for å oppleve historie og for å legge til rette for enkelt friluftsliv. Vi har også brukt båten til turer i samarbeid med Vesterålen turlag. Lykken er fast leder av kortesjen til Fiskernes dag, og har de siste to årene også ledet an i båtkortesje på 17. mai. 

Lykken har deltatt i utenbygds stevner, for eksempel Forbundet kystens landsstevner.