Kystled

Øksnes kystled er en del av et nasjonalt tiltak som tilbyr et nettverk av farleder i nære kystområder. Tanken er at folk kan leie utstyrte robåter og utøve enkelt friluftsliv i beskytta farvann. I Øksnes har vi anbefalt ei rorute som går vestover og ender i Tinden. Det er naturligvis opp til den enkelte bruker å bestemme ruta og hvor lang tid utflukten skal ta.

To robåter. Illustrasjon

Øksnes kystlag har dessverre ingen plasser for overnatting på turen, men vi er behjelpelig med å foreslå gode alternativ. Camping i telt er naturligvis et godt alternativ og det finnes mange perler der man kan gå i land og telte. Det er mulig å benytte robåtene hele sommerhalvåret.

Båtene er utstyrt med årer, redningsvester, sjøkart og nødvendig fortøyningsutstyr.

Les mer om Øksnes kystled på Kystled sine hjemmesider