Løftingen

Leie av løftingen – kystlagets klubbhus

 
Merk: Løftingen er leid ut i en langtidsavtale og er derfor ikke tilgjengelig for utleie i 2024.
 

Opplysninger om pris og leiebetingelser gis ved henvendelse.
Bruk kontaktskjemaet nedenfor eller ring Mildrid Andersen på tlf: 996 38 339

Kart og adresse

Bruk

Kystlaget bruker huset til møter, kurs og diverse andre aktiviteter. Vi har også en avtale om utleie av et rom til Øksnes historielag.

I noen vintersesonger ble lokalene brukt til kafedrift for å gi et tilbud til tilreisende fiskere og lokalbefolkninga. 

Det har de senere åra vært kjørt mange kurs med tema tradisjonsmat.

Løftingen leies ut til private selskap etter nærmere avtale. Lokalene kan ikke brukes til åpne fester da det ligger i et tett boligområde der en må ta hensyn i forhold til støy og trafikk.

Dersom en skal ha litt bevegelsesplass innendørs regner vi med at lokalene kan romme ca 60 gjester. Kjøkkenet er velutstyrt og har det som normalt trengs av dekktøy. Leietakere er normalt ansvarlig for renhold etter leie.

 

Historikk

Løftingen var opprinnelig en kolonialbutikk som ble bygget på Sommarøya i 1985. Etter noen år som butikk opphørte denne driften og lokalet fikk nye eiere som leide det ut til kontorer og undervisning.

Etter å ha stått ubrukt noen år kjøpte kystlaget eiendommen i desember 2002. Vi startet umiddelbart med ominnredning og utbygging og prioriterte å lage et stort rom som kan brukes til møter, utstillinger og selskapslokaler.

Det ble ganske fort klart at vi måtte ha et velutstyrt kjøkken og et tilbygg ble satt opp. Vi har etter hvert fått dette kjøkkenet godt utstyrt og godkjent for næringsmiddelproduksjon.

I samme tilbygg fikk vi plass til inngangsparti med toaletter.

I 2009 satte vi opp et nytt tilbygg som rommer ei utstilling av historiske båtmotorer og utstyr fra eldre fiskebåter. Denne kan åpnes på forespørsel for interesserte.