Aktiviteter

Tradisjonsmat-gruppa
Kurs i laging av lefser, flatbrød og tradisjonsretter av fisk m.m.
Småsløyd og trebåtreparasjon
Kurs og produksjon av kaketiner, kjøttrullpresser mm. Reparasjon og vedlikehold av småbåter
Åpent naust
Et lavterskeltilbud for friluftsliv i fjæra. Naustområdet stilles til disposisjon for store og små
Motorgruppa
Restaurering av utvalgte motoerer. Motorene vises frem og startes opp ved spesielle anledninger.
St. Hans-feiring
St. Hans-bål og grøtsalg ved kystlagsnaustene
Previous slide
Next slide

Øksnes kystlag har varierte aktiviteter gjennom hele året

Motorgruppa:

Motorgruppa møtes ukentlig i kystkjelleren. De jobber med å restaurere utvalgte motorer – målet er selvsagt å få motorene til å gå igjen! Motorgruppa stiller også ofte opp med motorer når kystlaget deltar på eller selv lager arrangement.

Småsløyd og trebåtreparasjon:

Mange av medlemmene våre er med på småsløydkurset vi arrangerer hver høst. Her blir det produsert varer til vår årlige kystmesse. Blant produktene er det kaketine, kjøttrullpresse, spøe til lefsebaking, gyngesau mm. Produksjonen foregår hovedsakelig i kystkjelleren, og er ukentlig i perioden september-november. Gjennom hele året jobbes det med reparasjon og vedlikehold av trebåter.

Tradisjonsmatgruppa:

Denne gruppa møtes ukentlig på Løftingen. Gjennom året har gruppa noen faste områder de har fokus på. De lager tradisjonsretter av fisk, baker lefser, flatbrød og tradisjonskaker, steller til arrangement for barn, ungdom og eldre, arrangerer tradisjonsmatkafe mm.

Strandrydding:

Vi gjennomfører årlig rydding av strandsona på Reinøya, som oftest i samarbeid med barn og ungdom fra Øksnes. I tillegg rydder vi andre strender som ligger litt utenfor allfarvei, dette varierer fra år til år. Kystlaget har kjøpt en båt med påhengsmotor, som gjør av vi kan få hentet søppelsekker fra områder der det ellers er vanskelig å få transport av søppel. Våre strandryddingsaksjoner offentliggjøres på Facebook og på sms til medlemmer dersom de er åpne for alle.

Årlige/ faste arrangementer

Skreikafé:

Kystlaget arrangerer tradisjonsmat-kafé på Løftingen i løpet av vinterfisket og har åpent i motorutstillinga.

Kystens dag:

Aktivitet for elevene på 4. trinn i Øksnesskolen. Elevene inviteres til en dags aktivitet ved kystlagets naustområde i juni.

Åpent naust:

Naustområdet stilles til disposisjon for alle som ønsker det. Målgruppa er først og fremst barnefamilier. Gjennomføres på utvalgte tidspunkt, som annonseres på Facebook. Naustene åpnes, robåtene settes ut, lekene gjøres tilgjengelig. Det fyres i grillen, slik at folk kan grille sin egen middag.

St. Hans-feiring:

Vi tenner et skikkelig bål i fjæra ved naustområdet vårt på Sommarøya. Salg av rømmegrøt, risengrynsgrøt, kaffe og kaker. Vi tenner i grillen, slik at gjester kan grille egen mat.

Fiskarens dag:

Lykken leder an i båtkortesjen til Øksnes og markeringa av Fiskarens dag. På Øksnes er det kransnedleggelse, gudstjeneste, og kafé i regi av Fiskarkvinnelaget Tendringen.

Marmelkurs:

Vi tilbyr et tredagers kurs for barn og ungdom med aktiviteter fra Marmelpasset. Kurset gjennomføres i første halvdel av august.
Les mer om Marmelpasset her.

Kulturminnedagene:

Finner sted i begynnelsen av september. Tema er nytt for hvert år, og velges ut av kulturvernforbundet. Kystlaget baserer sin markering på årets tema, og prøver å lage arrangement på ulike steder i hele kommunen. Vi samarbeider med naturlige samarbeidspartnere ut fra tema.

Kystmessa:

Arrangeres nest siste helg i november. Kystlaget selger bakevarer (lefser og tradisjonelle julekaker), sløydvarer og lodd i tillegg til å drive kafeen på messa. I tillegg kommer en rekke utstillere med håndverksprodukter. Vi arrangerer aktiviteter for barn gjennom hele messa.

Juletrefest:

Tradisjonell juletrefest på Løftingen 3. juledag. Kystlaget stiller med varm sjokolade og kaffe. Alle gjestene tar med noe godt til et felles langbord. Gang rundt juletreet og julens sangleker.