Marmelpasset

Hva det handler om. Foto

Øksnes Kystlag utviklet i 2011 et opplegg for å lære barn om kystkultur. Laget fikk støtte fra flere hold, blant annen Norsk kulturråd, til utvikling og produksjon av passet. 

Opplegget bygger både på tiltak som er godt kjente blant Kystlagets medlemmer, og nye som man ønsker å prøve ut. Noen tiltak er praktiske og «hands on», som roing og handtering av fisk. Mål med andre er å gi barna kjennskap til moderne fiskeri, miljøvern og immateriell kulturarv. Oppgavene er samlet i et lite hefte, Marmelpasset. Etter hvert som barna gjennomfører oppgavene får de stempel i passet av en voksen. Marmelpasset høver godt for barn i alderen 9 -13 år, og det har vist seg å være svært populært blant barna i denne aldersgruppa. 

Øksnes kystlag har mange dyktige medlemmer som stiller opp når det inviteres til Marmelkurs. Passet er laget slik at Kystlaget i samarbeid med skoler, speidergrupper, 4H-grupper og med flere kan gjennomføre kursopplegget sammen. 

I 2018 ønsket Forbundet Kysten å gi alle kystlag i Norge mulighet til å bruke Marmelpasset i sitt arbeid med barn. Øksnes kystlag bidro til å endre Marmelpasset slik at andre kystlag lett kunne ta det i bruk. Forutsetningen ved bruken er at det enkelte kystlag gjør passet til «sitt» ved å vektlegge og utvikle de oppgaver som passer best i deres miljø.

Tidspunkt om kurs og informasjon om påmelding annonseres i lokale medier og på Facebook i forkant av hvert kurs.

Bilde av Marmelpasset. Foto.

Mer om det nasjonale «Marmelpasset» finner du her: https://kysten.no/marmelpasset


 

Hvem er Marmelen?

Marmelen. Illustrasjon
Marmelen. Illustrasjon: Svein Spjelkavik

Marmelen er ifølge sagnet en bitteliten mann som lever i havet. Av og til fryser han. Da hopper han opp i bøyen på første og beste angelen han ser og napper i fiskesnøret. Når fiskeren trekker opp snøret blir han selvsagt forbauset over å se en bitteliten mann og ikke den lille fisken han trodde han hadde på kroken. Han skjønner straks at Marmelen trenger varme, naken som han er, og putter ham i sjøvotten sin – eller kofta si. Tar fiskeren godt vare på Marmelen og gjør som han sier, vil han ha lykken med seg. Marmelen er nemlig svært lykkebringende!  

Sagnet «Marmelen og fiskeren» fra Øksnes, forteller om da Marmelen viste en fisker fra Hjellsand på Skogsøya, fiskeplassen «Stabburet» i Hjellsandvika. 

Sagn om Marmelen fins langs hele kysten i Norge, på Island, Færøyene, Orknøyene og Shetland. De eldste sagnene er fra norrøn tid.

Hør Eirin Edvardsen fortelle om marmelen på Digitalt Museum.