Om oss

Forbundet Kysten. Logo.

Øksnes kystlag er et lokallag i Forbundet KYSTEN. Vi jobber for å ta vare på kystens kulturarv, under mottoet «vern gjennom bruk». 

Kystlaget ble stiftet i 1991 og har de siste årene hatt over 90 medlemmer. 

Styre

Kystlaget ledes av et styre bestående av syv medlemmer, som velges av årsmøtet. Årsmøtet er styrets generalforsamling og gir retningslinjer for styrets arbeid. Les om våre vedtekter (PDF) 

Styret består for tiden av:

  • Karen Steinsvik (leder)
  • Ellinor Gustavsen (nestleder)
  • Jim Stian Karlsen (kasserer) 
  • Jan Einar Andersen
  • Ellinor Pedersen
  • Hans Jakob Friis
  • Helge Hansen
  • Jan Antonsen (vara)
  • Bjørnar Reiertsen (vara)

Kystlagets naust og småbåter

Historikk

Noe av det første vi gjorde da kystlaget ble startet var å se oss om etter et høvelig område for å bygge naust og lage et aktivitetsområde.

Etter en del sonderinger og vurderinger fikk vi en avtale med Øksnes kommune om lån av ei tomt nedenfor Sommarøy skole. Dette er ei flott tomt med god beliggenhet for aktiviteter vi ønsker å drive.

Vi fikk avtale i 1992 og i 1993 startet vi bygging av det første naustet. Vi reiv et par minkgårder i Høydalen og satte i gang med bygging av et storbåtnaust. Alt arbeid ble gjort på dugnad.  Det ble et prektig bygg og snart tatt i bruk til små robåter som vi skaffet oss. Gjenbruk har vært en ledetråd for oss hele tiden. Det var ikke mye materialer vi trengte å kjøpe.  Naustet ble tatt i bruk som lager for båter og utstyr og det viste seg fort at et samarbeid med skolene ble populært. Aktiviteter med rooplæring og utflukter ble en fast del av skolenes aktiviteter vår og høst.

Bygging av Kystlagsnaustet. Foto.
Fra byggingen av Kystlagsnaustet i 1993. Bakerst fra venstre: Bjørn Helland Pedersen, Ole Jensen, Odd Lange, Svein Hansen, Jan Einar Andersen og Jarle Vangen.

Kystlaget fikk stadig flere robåter som ble satt i stand og tatt i bruk og naustet ble etter hvert for lite.

I 1999 ble det satt i gang bygging av nok et storbåtnaust på austsiden av det første. Dette arbeidet kom i gang etter at vi hadde revet et leskur på Myre skole. Veggene på leskuret ble delt opp i seksjoner og reist opp på støpt grunnmur. Det ble i tillegg kjøpt en del brukt material til taksperrer og brukt bølgeblikk til tak.

I 2015 fikk vi et tilbud om å overta en fjøs på Langryggen. Vi fant ut at vi kunne flytte denne i to deler og dermed var vi i gang med det tredje naustet. Dette passet oss bra da vi hadde to  sørlandssnekker som trengte naustplass. Sommeren 2016 ble dette arbeidet gjort og året etter var det ferdig og ble tatt i bruk. Også dette bygget ble satt opp på dugnad, men her fikk vi god hjelp av lokale maskinentreprenører da det gikk med mange timer til å ordne tomta og uteområdet.

Bruk

Naustene fungerer fint til oppbevaring av våre småbåter, men er etter hvert også blitt et flott aktivitetsområde som brukes av folk flest. Vi har også mange barneaktiviteter som naturlig hører heime her. Sommer og høst brukes området, båtene og naustet av skolene, barnehagen på Sommarøya og voksenopplæringa. Området har en del benker, bord og utegriller.  Innendørs oppbevarer vi redningsvester, fiskeutstyr og aktiviteter.  Uteområdet er tilgjengelig og kan brukes av hvem som vil. Hver St.Hansaften har vi et åpent arrangement med bålbrenning, grilling og salg av rømmegrøt m.m.

Vi har hver vår og høst «åpent naust» til annonserte tider på ettermiddagen. Da tenner vi grillen, setter ut noen båter og legger til rette for aktiviteter for store og små. Naustområdet er også stat/stoppested for kystleden.

Kystlaget disponer 5-6 små robåter som alle har sin oppbevaringsplass i naustene. Her er det også mulig å gjøre vedlikeholdsarbeid og reparasjoner på disse.