Historie: Eldste fyret i Øksnes

For ca 215 år siden ble det etablert et primitivt fyr på Meløya. Dette er så langt man vet det første i Øksnes. Det kan også ha vært det eldste i Nord-Norge.

Picture of Halvard Toften
Halvard Toften

Denne artikkelen stod på trykk første gang i Øksnesavisa.

Fakta og mystikk

I 1967 kom det spørsmål til lokalhistoriker Ivar Toften om «Fyrmester Guttorm Pedersen, Meløen». Denne fyrmesteren fra Meløya ved Alsvåg hadde i 1804 vært i Bodø med sin syke datter. Leting etter flere dokumenter om fyret han må ha betjent, førte ikke fram. Meløyas eldste den gang, Håkon Pettersen (født i 1888) kunne fortelle at hans bestefar, Petter Jakobsen, hadde fortalt om en brannvarde de brukte i «gammeldagan».

Fyrbøter. Illustrasjon
Fyrmester Guttorm Pedersen i arbeid. Kunstneren Jarle Hammer (akvarell i «Leddiken», 1992) har levendegjort fyrmesteren der han vedlikeholder flammen i brannvarden. Trolig bruker han kull som han drøyer med torv av egen produksjon.

 Ivar Toften gikk da opp på Meløyas høyeste punkt, Storhaugen (43 meter over havet). Her fant han en jernpåle, som måtte ha vært fundament for fyret. Dette hadde sikkert en funksjon i forhold til leia og til ankringsplassen på Gisløyflaget. (Risøyrenna ble først åpnet i 1922). Man tror at fyret ble etablert kort tid før 1804, og at det fungerte til ca 1890, men det er betydelig usikkerhet om disse tidsangivelsene. Mens det pågår «dypdykk» i arkivene flere steder, får det hvile en historiens mystikk over jernbolten på Storhaugen i Meløya. Kanskje kan dette fyret ha vært det eldste i Nord-Norge? 

Liten jernbolt. Eneste synlige rester av fyret i dag på Storhaugen, er en liten jernbolt og fester for stag på hver side av denne.

Hovedkilde: «Leddiken» fra 1992, artikkel av Ivar Toften og akvarell av Jarle Hammer.